Oddíl Bizon

přírodovědný, turistický a ekologický kroužek při ZŠ Klausova v Praze 13. 

Na programu má například výlety a nejrůznější týmové hry. 
Každoročně pořádá stanový tábor v Českém ráji.
Je určen žákům 1. - 9. ročníku.
Akce probíhají také o víkendech. 
 
Kroužek vede Mgr. Jiřina Přikrylová, učitelka zdejší školy.
 

 

Výlet do Srbska - příprava na tábor