Táborový řád

 

1. Vždy poslechnu vedoucího, instruktora nebo jiného táborového pracovníka

2. Dodržuji denní režim

3. Nepohybuji se po táboře před budíčkem a po večerce, ani nehlučím ve stanu

4. Věci, které si půjčím, vrátím vždy v pořádku

5. Poškodím-li něco – ohlásím to

6. Nevstupuji bez vyzvání do cizího stanu

7. Při činnostech v táboře dodržuji bezpečnost (dřevo, topení, aj.)

8. Chovám se přátelsky a ohleduplně ke všem členům tábora

9. Jídlo jím bez nevhodných připomínek

10. Svojí vlastní činnost konzultuji s vedoucími

11. Bez dovolení hlavního vedoucího nesmím opustit tábor

12. Udržuji pořádek ve stanu i v táboře!!!

13. Služba konzultuje svou činnost s vedoucím dne a s kuchyní

14. Dodržuji hygienu, chodím na záchod

15. Na tábor nepatří elektronika, zejména mobilní telefon a drahé věci. Vedení tábora nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození těchto věcí.

 

Povinnosti služby: nádobí, čistota v jídelně, pořádek v táboře, zatopeno, nasekané dříví, pomocné práce dle přání kuchařek